Kỹ sư (NS01-NS02)

KỸ SƯ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG - LƯƠNG + PHỤ CẤP + THƯỞNG HẤP DẪN

14:26 | 01/04/2019
  • Công việc tính toán tiết kiệm năng lượng cho công trình xây dựng dựa trên quy định theo Bộ Luật Tính Toán Tiết Kiệm Năng Lượng Nhật Bản.
  • Thời hạn tuyển dụng: 30/06/2024

KỸ SƯ DỰ TOÁN - LƯƠNG + PHỤ CẤP + THƯỞNG HẤP DẪN

14:26 | 01/04/2019
  • Thời hạn tuyển dụng: 30/06/2024


du-toan

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ PHẬN DỰ TOÁN

15:18 | 26/02/2022

Nhận bản vẽ từ công ty thiết kế, kỹ sư dự toán sẽ sử dụng các phần mềm chuyên dụng để thực hiện bốc khối lượng của các thiết bị


Capture

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ PHẬN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

15:04 | 26/02/2022

Công việc tính toán tiết kiệm năng lượng cho công trình xây dựng dựa trên quy định theo Bộ Luật Tính Toán Tiết Kiệm Năng Lượng Nhật Bản.
Các tin đã đưa ngày :