Kỹ sư (NS01)

KỸ SƯ DỰ TOÁN THIẾT BỊ (NS02)

15:01 | 28/06/2018

· Công việc chính: Dự toán cho tất cả các thiết bị sử dụng năng lượng điện trong công trình xây dựng như: điều hòa, thông gió, đèn, hệ thống nước nóng, thang máy, năng lượng mặt trời.


KỸ SƯ TÍNH TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (NS01)

16:09 | 18/06/2018
  • Công việc chính: Tính toán tiết kiệm năng lượng cho tất cả các thiết bị sử dụng năng lượng điện trong công trình xây dựng như: điều hòa, thông gió, đèn, hệ thống nước nóng, thang máy, năng lượng mặt trời.Các tin đã đưa ngày :