Kỹ sư (NS01)

KỸ SƯ DỰ TOÁN THIẾT BỊ (NS02)

14:10 | 19/04/2018

· Công việc chính: Dự toán cho tất cả các thiết bị sử dụng năng lượng điện trong công trình xây dựng như: điều hòa, thông gió, đèn, hệ thống nước nóng, thang máy, năng lượng mặt trời.


KỸ SƯ TÍNH TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG (NS01)

11:23 | 29/03/2018
  • Công việc chính: Tính toán tiết kiệm năng lượng cho tất cả các thiết bị sử dụng năng lượng điện trong công trình xây dựng như: điều hòa, thông gió, đèn, hệ thống nước nóng, thang máy, năng lượng mặt trời.Các tin đã đưa ngày :