TIN TỨC

7

NHẬT BẢN 2016 - CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI NHẬT BẢN

12:25 | 08/09/2017

Chúng tôi đang làm một công việc vô cùng ý nghĩa, chúng tôi đang làm việc trong một môi trường đoàn kết, chúng tôi đang ngày càng phát triển và trưởng thành hơn - đó là điều mà bất cứ thành viên nào trong tập thể SANSEI cũng luôn ý thức và tự hào.


IMG_2972

LỄ KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN 5 NĂM KIÊN TRÌ CỐNG HIẾN 2017

12:24 | 10/10/2017

TRẦN PHÚ HÒA - 5 NĂM NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Các tin đã đưa ngày :