TIN TỨC

IMG_2972

LỄ KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN 5 NĂM KIÊN TRÌ CỐNG HIẾN 2017

12:24 | 10/10/2017

TRẦN PHÚ HÒA - 5 NĂM NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG


PT_1

MY COMPANY'S TRIP - 2016

10:54 | 27/02/2017

     Từ năm 2015, việc tổ chức nghỉ mát hàng năm cho nhân viên trở thành một trong những hoạt động thường niên mà Công ty TNHH Sansei (Việt Nam) luôn quan tâm, chú trọng. Được sự nhất trí của Ban Giám đốc, Công ty đã tổ chức tham quan du lịch năm 2016 cho toàn thể nhân viên Công ty tại vùng đất biển Mũi Né - Phan Thiết.
Các tin đã đưa ngày :