TIN TỨC

image05

TRÁI TIM CỦA CÔNG TY

10:29 | 26/02/2014

     Lý tưởng (rinen) chính là trái tim của công ty. Trái tim không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tuy nhiên nó có thể được thể hiện qua việc làm, hành động của từng nhân viên.


images

CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN

10:25 | 26/02/2014

Chị A đã giật mình khi đọc một đoạn trong cuốn sách “Không đòi hỏi”.

< Không đòi hỏi – Bản thân hay đòi hỏi sẽ trở nên không bình thường>

< Không đòi hỏi – như thế sẽ làm bạn cảm thấy những gì bạn đang có rất đáng quý>


Bong_lua_bon_Ure_Gold_2

BÔNG LÚA CHÍN

10:17 | 26/02/2014

Nhà báo Ikegami Aki đã nói rằng, đối với một người điểm cốt lõi để nâng cao khả năng giao tiếp là thái độ khiêm tốn.


vision_mission_values_500px

CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

10:14 | 26/02/2014

Hirokawa Masakazu - giám đốc hãng đóng giày Hirokawa ở quận Sumida thành phố Tokyo, đang vừa cùng với hàng trăm nhân viên duy trì chất lượng giày hiệu “Scotch grain” do cha ông truyền lại từ 34 năm trước vừa chuyên tâm nỗ lực vào việc phát triển sản phẩm mới.
Các tin đã đưa ngày :