TIN TỨC

vision_mission_values_500px

CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

10:14 | 26/02/2014

Hirokawa Masakazu - giám đốc hãng đóng giày Hirokawa ở quận Sumida thành phố Tokyo, đang vừa cùng với hàng trăm nhân viên duy trì chất lượng giày hiệu “Scotch grain” do cha ông truyền lại từ 34 năm trước vừa chuyên tâm nỗ lực vào việc phát triển sản phẩm mới.
Các tin đã đưa ngày :