Lễ chào buổi sáng (朝礼)

     Nếu như tất cả mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống đều có một bắt đầu và kết thúc thì ở Công ty TNHH Sansei (Việt Nam) chúng tôi cũng bắt đầu một ngày làm việc mới bằng một buổi lễ chào buổi sáng  (朝礼-Chourei) và kết thúc bằng một buổi lễ kết thúc ngày làm việc (終礼-Yourei).

BN_basking_in_sunshine

Đều đặn mỗi ngày làm việc trong buổi 朝礼 - Chourei, tất cả nhân viên công ty sẽ cùng đọc kim chỉ nam (rinen) của công ty, cùng nhau đọc bài học công sở và cùng nhau đọc các câu chào hỏi.

Tất cả âm thanh của từng người khi hòa làm một sẽ tạo ra luồng sinh khí mới để từng cá nhân có thể tìm được một nguồn năng lượng dồi dào, một tinh thần hưng phấn cho công việc đồng thời truyền những cảm hứng đó cho các đồng nghiệp của mình. Nhờ đó, cả tập thể chúng tôi có thể bắt đầu một ngày làm việc mới thật sự hiệu quả.

     Điều quan trọng hơn là mỗi ngày chúng tôi sẽ học được một bài học hay một kinh nghiệm sống từ bài học công sở. Từ đó mỗi người sẽ nhìn lại chính mình để thấy được bản thân mình đã thật sự tốt chưa và phát biểu lên những suy nghĩ của mình về điều bản thân học được từ bài học đó. Cũng nhờ vậy, mọi người sẽ học hỏi lẩn nhau và sẽ hiểu nhau hơn. Đây cũng là cách để làm tăng sự đoàn kết của mọi người trong một tập thể. Chỉ có một tập thể đoàn kết thì mới tạo ra một môi trường làm việc tốt và đạt được kết quả tốt nhất có thể.

       Khi cùng nhau đọc đồng thanh rinen công ty: “ Thành tâm – Thành ý – Thành thật” vào mỗi ngày, mọi thành viên công ty sẽ luôn ghi nhớ rằng chỉ có làm việc bằng cả tấm lòng của mình thì công việc đó mới thật sự có ý nghĩa và đạt kết quả tốt.

      Sau một ngày làm việc vất vả thì chúng tôi kết thúc ngày làm việc bằng buổi Yourei. Với việc đọc lại rinen công ty “ Thành tâm – Thành ý – Thành thật”, mỗi nhân viên công ty sẽ nhìn lại bản thân mình là ngày hôm nay mình đã thật sự làm tốt công việc chưa, đã thật sự đặt cả tấm lòng mình vào công việc chưa?

      Mỗi ngày chúng tôi đều bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc như vậy. Dù hôm nay mọi người có mệt mỏi hay chán nản như thế nào đi nữa nhưng không khí hào hứng trong buổi chourei sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần để  có thể làm việc một cách vui vẻ nhất đồng thời sự quyết tâm trong buổi yourei sẽ giúp mọi người có thể ra về với một tâm trạng thoải mái nhất có thể khi kết thúc một ngày làm việc vất vả.